ΑΧΝΗ (0-0,05mm)

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝ ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ (0-0,2mm)

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝ ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ (0,2-0,5mm)

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝ ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ (1,2-1,8mm)

ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ (0-1,8mm)

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝ ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ (0-0,5mm)

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝ ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ (0,5-1,2-mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (BIG BAGS – ΠΑΛΛΕΤΕΣ)

ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ & ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

  • 0-0,050mm (άχνη) – συσκευασία : big bags των 1300kg
  • 0-1,8mm (μαρμαρόσκονη) – συσκευασία : big bags των 1400-1500kg, σακιά 25kg, Χύδην
  • 0-0,200mm (υποπροϊόν μαρμαρόσκονης) – συσκευασία : big bags των 1300-1400kg
  • 0-200-0,500mm (υποπροϊόν μαρμαρόσκονης) – συσκευασία : big bags των 1300-1400kg
  • 0,500-1,200mm (υποπροϊόν μαρμαρόσκονης) – συσκευασία : big bags των 1300-1400kg
  • 1,200-1,800mm (υποπροϊόν μαρμαρόσκονης) – συσκευασία : big bags των 1300-1400kg
  • 0-0,500mm (υποπροϊόν μαρμαρόσκονης) – συσκευασία : big bags των 1300-1400kg

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:

Κατόπιν Επικοινωνίας

ΥΛΙΚΟ

Σκόνη από μάρμαρο