Ελληνικά English Bulgarian Russian
Αιας Α.Ε. - Φυσικά ΠετρώματαAJAX S.A. WHITE MARBLE PRODUCTS
NIKISIANI PAGGEOU KAVALA
ТЕЛ: 25920-62142, ФАКС: 25920-21767,
e-mail: aias-sa@otenet.gr

 

 

 

 

 

Thassos Белый щебеньБелый декоративный щебень 1-2cm
Белый декоративный
щебень 2-4cm
Белый декоративный щебень 4-8cm
Белый декоративный
щебень 8-13cm
Белый декоративный щебень 13-25cm
Белый декоративный
щебень
Белый декоративный
щебень
Белый декоративный
щебень
Белый декоративный
щебень
Белый декоративный
щебень
Белый декоративный
щебень
Белый декоративный
щебень
Белый декоративный
щебень
галька
упаковка
Pebble упаковки
В мешочках

Pebble упаковки
в биг-бегах

 

Ajax Белый щебень

 

Белый щебень
Ajax
Белый щебень
Ajax 1-2cm
Белый щебень
Ajax 2-4cm
Белый щебень
Ajax 4-8cm

 

 

Химический анализ белой галькой


Chemical Analysis
 
Calcination loss (LOI)%     45.12
SiO2%                                     2.02
Al2O3%                                   0.10
Fe2O3%                                    0.14
CaO%                                     33.00
MgO%                                    19.60
K2O%                                      0.03
 Na2O%                                  0.03