Ελληνικά English Bulgarian Russian
Αιας Α.Ε. - Φυσικά Πετρώματα


Χρήσεις:


0,0-0,200mm Για ζωοτροφές, στόκους σπατουλαρίσματος, αρμούς
0,200-0,500mm Για ζωοτροφές και κόλλες πλακιδίων
0,500-1,2mm Για σοβάδες και Διακόσμηση
1,2-1,8mm Για σοβάδες και Διακόσμηση

Όλα τα παραπάνω καθώς και το προϊόν 1-2mm Μαρμαροψηφίδα (ρυζάκι) χρησιμοποιούνται και ως βελτιωτικά για όξινα εδάφη

Η Αχνη (0-0,040mm) συσκευάζεται μόνο σε Big - Bag, βάρος 1,5tn. 


ΑΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, Τ.Κ. 64001
ΤΗΛ.25920-62142, FAX:25920-21767
email: aias-sa@otenet.gr

 

 

 

 

 

Μαρμαρόσκονη

Κατηγορία Α: Στόκοι, Αρμοί, Σοβάδες, Κόλλες Πλακιδίων, Ζωοτροφές κ.α.

Μαρμαρόσκονη Αχνη
Μαρμαρόσκονη
   
Άχνη
0 - 0,040 mm
Μαρμαρόσκονη
0 - 1,8 mm
   

 

Κατηγορία Β: Υποπροϊόντα Μαρμαρόσκονης

 

Μαρμαρόσκονη
Μαρμαρόσκονη
Μαρμαρόσκονη
Μαρμαρόσκονη
Υποπροϊόν
Μαρμαρόσκονης
0 - 0,200 mm


Υποπροϊόν
Μαρμαρόσκονης
0,200 - 0,500 mm
Υποπροϊόν
Μαρμαρόσκονης
0,500 - 1,2 mm
Υποπροϊόν
Μαρμαρόσκονης
1,2 - 1,8 mm


Κατηγορία Γ: Πρώτη Ύλη Ζωοτροφών

Χημική Ανάλυση: Ασβέστιο (Ca): 25,0 % - Μαγνήσιο (Mg): 9,8 %

Μαρμαρόσκονη - Ζωωοτροφή
Μαρμαρόσκονη - Ζωωοτροφή
   
Μαρμαρόσκονη
Α' Ύλη Ζωοτροφών
(Συσκευασία σε Παλέτα)
Μαρμαρόσκονη
Α' Ύλη Ζωοτροφών

 

Συσκευασίες


Μαρμαρόσκονη Συσκευασια
Μαρμαρόσκονη Συσκευασια
   
Συσκευασία Μαρμαρόσκονης σε Σακουλάκια
Μαρμαρόσκονη
0-1,8 mm
(Συσκευασία Big Bag)