Ελληνικά English Bulgarian Russian
Αιας Α.Ε. - Φυσικά ΠετρώματαAJAX S.A. WHITE MARBLE PRODUCTS
NIKISIANI PAGGEOU KAVALA, Postcode 64001
Tel.25920-62142, FAX:25920-21767
email: aias-sa@otenet.gr

 

 

 

 

 

Coloured Pebbles


Green Pebbles

Green Pebble 1-2 cm
Green Pebble 2-4 cm
Green Pebble 4-8 cm
Green PebblesRed Pebbles

 

Red Pebble 1-2 cm
Red Pebble 2-4 cm
Red Pebble 4-8 cm
Red Pebble 8-13 cm
Red Pebbles
Βordeaux Pebbles
Red Pebbles
Constantinople Pebbles

 

Pink Pebbles

 

Pink Pebbles
Pink Pebbles 1-2 cm
Pink Pebbles 2-4 cm
Pink Pebbles 4-8 cm

 

Grey Pebbles

 

 
Grey Pebbles
Grey Pebbles Natura
Black Pebbles

 

Packaging

 

Coloured Pebbles
Packaging
Pebble Packaging in Metal Basket
Coloured Pebble Packaging
- Big Bag
Coloured Pebble Packaging
in Metal Basket
 
Natura Pebbles
Packaging
Grey Granite Pebbles Packaging
Bordeaux Pebbles
Packaging