Ελληνικά English Bulgarian Russian
Αιας Α.Ε. - Φυσικά Πετρώματα


Usage
: Constructions, Industrial Products Cement, Mortars, Decorations Aquariums, Concrete, Dry Mortar Manufacturers.

The granulometries are ideal for fertilizer industry and as such can be used as fertilizer or mixed with other chemical compounds.

All products are dolomite 92%.

All products are packed and packed Big - Bag and a plastic bag of 25kg. All products except powdered (0-0,040 mm) are also sold in bulk.
AJAX S.A. WHITE MARBLE PRODUCTS
NIKISIANI PAGGEOU KAVALA, Postcode 64001
Tel.25920-62142, FAX:25920-21767
email: aias-sa@otenet.gr

 

 

 

 

 

White Ajax Marmoreal


Marmoreal
1,8 - 2,5 mm
Marmoreal
2,5 - 4 mm
Marmoreal
4 - 6 mm
Marmoreal
6 - 10 mm
Marmoreal
10 - 16 mm
Marmoreal
16 - 30 mm
Marmoreal Packaging
 
       

 

Red Marmoreal


μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Red Marmoreal
2-4 mm
Red Marmoreal
4-6 mm
Red Marmoreal
6-12 mm
Red Marmoreal
12-20 mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Red Marmoreal
20-28 mm
Red Marmoreal
28-42 mm
Red Marmoreal
42-60 mm
Red Marmoreal
60-120 mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Red Marmoreal
120-140 mm
Red Marmoreal

 

Green Marmoreal


μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Green Marmoreal
2-4 mm
Green Marmoreal
4-6 mm
Green Marmoreal
6-12 mm
Green Marmoreal
12-20 mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Green Marmoreal
20-28 mm
Green Marmoreal
28-42 mm
Green Marmoreal
 
       

Pink Marmoreal


μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Pink Marmoreal
20-28 mm
Pink Marmoreal
28-42 mm
Pink Marmoreal
42-60 mm
Pink Marmoreal