Ελληνικά English Bulgarian Russian
Αιας Α.Ε. - Φυσικά ΠετρώματαAJAX S.A. WHITE MARBLE PRODUCTS
NIKISIANI PAGGEOU KAVALA, Postcode 64001
Tel.25920-62142, FAX:25920-21767
email: aias-sa@otenet.gr

 

 

 

 

 

Thassos White PebblesWhite Decorative
Pebble 1-2cm
White Decorative
Pebble 2-4cm
White Decorative
Pebble 4-8cm
White Decorative
Pebble 8-13cm
White Decorative
Pebble 13-25cm
White Decorative
Pebbles
White Decorative
Pebbles
White Decorative
Pebbles
White Decorative
Pebbles
White Decorative
Pebbles
White Decorative
Pebbles
White Decorative
Pebbles
White Decorative
Pebbles
Pebble
packaging
Pebble packaging
in small bags
Pebble packaging
in big bags

 

Ajax White Pebbles

 

White Pebbles
Ajax
White Pebbles
Ajax 1-2cm
White Pebbles
Ajax 2-4cm
White Pebbles
Ajax 4-8cm

 

Chemical Analysis of White Pebbles


Chemical Analysis
 
Calcination loss (LOI)%     45.12
SiO2%                                     2.02
Al2O3%                                   0.10
Fe2O3%                                    0.14
CaO%                                     33.00
MgO%                                    19.60
K2O%                                      0.03
 Na2O%                                  0.03