Αιας Α.Ε. - Φυσικά Πετρώματα

Aias S.A. PRODUKTE AUS WEISSEM MARMOR
NIKISIANI PAGGEOU KAVALA
TEL. +3025920-62142, FAX: +3025920-21767
e-mail: aias-sa@otenet.gr

 

 

 

 

 

Weiß Marmorstücke Ajax


Marmorstücke
1,8 - 2,5 mm
Marmorstücke
2,5 - 4 mm
Marmorstücke
4 - 6 mm
Marmorstücke
6 - 10 mm
Marmorstücke
10 - 16 mm
Marmorstücke
16 - 30 mm
Marmorstücke
Verpackung
 
       

Rot Marmorstücke


μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Rot Marmorstücke
2-4 mm
Rot Marmorstücke
4-6 mm
Rot Marmorstücke
6-12 mm
Rot Marmorstücke
12-20 mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Rot Marmorstücke
20-28 mm
Rot Marmorstücke
28-42 mm
Rot Marmorstücke
42-60 mm
Rot Marmorstücke
60-120 mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Rot Marmorstücke
120-140 mm
Rot Marmorstücke

 

Grün Marmorstücke


μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Grün Marmorstücke
2-4 mm
Grün Marmorstücke
4-6 mm
Grün Marmorstücke
6-12 mm
Grün Marmorstücke
12-20 mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Grün Marmorstücke
20-28 mm
Grün Marmorstücke
28-42 mm
Grün Marmorstücke
 
       

Pink Marmorstücke


μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
μαρμαροψηφιδες 1,8-2,5mm
Pink Marmorstücke
20-28 mm
Pink Marmorstücke
28-42 mm
Pink Marmorstücke
42-60 mm
Pink Marmorstücke