Αιας Α.Ε. - Φυσικά ΠετρώματαAias S.A. PRODUKTE AUS WEISSEM MARMOR
NIKISIANI PAGGEOU KAVALA
TEL. +3025920-62142, FAX: +3025920-21767
e-mail: aias-sa@otenet.gr

 

 

 

 

 

Thassos Weißer KieselsteineWeißer dekorativer
Kieselstein 1-2cm
Weißer dekorativer
Kieselstein 2-4cm
Weißer dekorativer
Kieselstein 4-8cm
Weißer dekorativer
Kieselstein 8-13cm
Weißer dekorativer
Kieselstein 13-25cm
Weißer dekorativer
Kieselsteine
Weißer dekorativer
Kieselsteine
Weißer dekorativer
Kieselsteine
Weißer dekorativer
Kieselsteine
Weißer dekorativer
Kieselsteine
Weißer dekorativer
Kieselsteine
Weißer dekorativer
Kieselsteine
Weißer dekorativer
Kieselsteine
Verpackung
Kieselsteine
Verpackung
Kieselsteine
Verpackung
Kieselsteine

 

Ajax Weißer Kieselsteine

 

Weißer Kieselsteine
Ajax
Weißer Kieselsteine
Ajax 1-2cm
Weißer Kieselsteine
Ajax 2-4cm
Weißer Kieselsteine
Ajax 4-8cm

 

 

Chemische Analyse von shite Pebbles


Chemical Analysis
 
Calcination loss (LOI)%     45.12
SiO2%                                     2.02
Al2O3%                                   0.10
Fe2O3%                                    0.14
CaO%                                     33.00
MgO%                                    19.60
K2O%                                      0.03
 Na2O%                                  0.03