Αιας Α.Ε. - Φυσικά ΠετρώματαЕАС А. Д. ПРОДУКТИ ОТ БЯЛ МРАМОР
НИКИСИЯНИ ПАГЕУ, КАВАЛА, ПК 64001,
ТЕЛ. 25920-62142, ФАКС: 25920-21767,
e-mail: aias-sa@otenet.gr

 

 

 

 

 

Цветни камъчета


Зелена камъчета

Зелена камъчета 1-2 cm
Зелена камъчета 2-4 cm
Зелена камъчета 4-8 cm
Зелена камъчетачервени камъчета

 

червени камъчета 1-2 cm
червени камъчета 2-4 cm
червени камъчета 4-8 cm
червени камъчета 8-13 cm
червени камъчета
Бордо камъчета
червени камъчета
Константинопол камъчета

 

розови камъчета

 

розови камъчета
розови камъчета 1-2 cm
розови камъчета 2-4 cm
розови камъчета 4-8 cm

 

сив камъчета

 

 
сив камъчета
сив камъчета Natura
черни камъчета

 

опаковка

 

Цветни камъчета опаковката
опаковката в
метален кош
Цветни Pebble опаковката
- Big Bag
Цветни Pebble опаковката
в метален кош
 
Natura камъчета
опаковката
сив гранит камъчета
опаковки
Бордо камъчета
опаковки