Ελληνικά English Bulgarian Russian
Αιας Α.Ε. - Φυσικά Πετρώματα


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


View Aias S.A. in a larger map

 

 

 

ЕАС А. Д. ПРОДУКТИ ОТ БЯЛ МРАМОР
НИКИСИЯНИ ПАГЕУ, КАВАЛА, ПК 64001,
ТЕЛ. 25920-62142, ФАКС: 25920-21767,
e-mail: aias-sa@otenet.gr